Zisky (nebo ztráty), které byly reinvestovány do společnosti, nebyly vyplaceny jako dividendy majitelům. Pokud je nerozdělený zisk záporný, společnost zaznamenala ztráty.