Chci doporučit, aby se to někde uchovalo pro budoucí použití, když lidé upadnou do pasti, že nadměrně podtrhují tuto myšlenku v úspěchu podniku.

Minulý týden společnost Business Insider zveřejnila 10 obrovských obchodních úspěchů z raných selhání. Podle mých zkušeností to nejsou výjimky z pravidla, jsou pravidlem.

Ach, a úspěchy? Už jste o nich slyšeli? AOL, Twitter, Intel, Microsoft. . . a to jsou jen první čtyři. Microsoft (příklad zobrazený vpravo, počáteční obrázek společnosti Microsoft s Billem Gatesem vlevo dole) začal vytvářet kompilátor BASIC pro Altair 8800, počítač, který přestal existovat dříve, než společnost udělala peníze.

Hlavním důvodem je, že většina podniků se vyvíjí. Podnikatelské plány se vyvíjejí. Sledujte plán slepě; budete pokračovat v revizi a revizi plánu, dokud neuvidíte něco, co funguje.

(Ilustrace: z Business Insider post, 10 obrovských obchodních úspěchů z raných selhání.)